Praktijk voor psychosynthese


met nieuwe ogen leren kijken

Wat is Psychosynthese?

Psychosynthese, is een praktische manier om mensen te begeleiden bij hun levensvragen. Het is een manier van kijken die helpt om met andere ogen te leren zien. Het gaat erom de richting in uw leven weer te vinden: wat is voor u echt belangrijk in uw leven?


Psychosynthese is een stroming in de psychologie die Westers en Oosters denken combineert. Het wordt ook wel een psychologie met een ziel genoemd. Roberto Assagioli (1888-1974) is de grondlegger van deze benadering.

Uitgangspunt is dat er in ieder mens een innerlijke kracht zit om een weg te vinden in de vragen van het leven. De moeilijkheden en problemen en de vragen die horen bij onze levensweg, worden vaak als een last ervaren, maar bieden ook juist mogelijkheden. Ook al zien we dat meestal niet zo.
In onszelf zijn er krachten werkzaam die elkaar vaak tegen werken, het gaat er om deze te leren kennen en de harmonie of synthese te vinden, waardoor u de eigen reis in het leven kunt maken op de manier zoals dat voor u past.