Praktijk voor psychosynthese


met nieuwe ogen leren kijken

Klachtenregeling

  • In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowelmondeling als schriftelijk ( l.kobussen@bijdelinden-psychosynthese.nl )worden ingediend.
    Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en wordt gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Bijdelinden. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
  • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van het NVPA dan wel de geschilleninstantie het SCAG.
    De procedure is te vinden op de website van de NVPA en/of SCAG via deze link nvpa.org/content/voor-clienten-1
    Praktijk Bijdelinden voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
  • Wanneer u een klacht indient via de NVPA of het SCAG informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.